O autorze
Anglistka zafascynowana specyfiką i nauką języków (nie tylko obcych). Język to dla mnie nie tylko pisemny i ustny system wypowiedzi pozwalający wyrażać myśli i uczucia, to także komunikat obrazowy, oraz indywidualny styl życia, który demonstrujesz i określa Ciebie jako jednostkę. Szczególnie interesuje mnie związek języka z funkcjonowaniem mózgu.

natemat.katarzynafrak@gmail.com

Prognoza zaburzeń językowych u ludzi autystycznych już w wieku niemowlęcym!

Spektrum językowych zaburzeń w autyźmie jest bardzo szerokie. Niektórzy nie są w stanie w ogóle się komunikować z otoczeniem, nie mówią wcale lub tylko wydają powtarzalne, trudne do zrozumienia dla innych dźwięki. U innych osób autystycznych język, poza pewnymi problemami komunikacyjnymi, rozwija się prawidłowo. Współczesna technologia pozwoli przewidzieć już w wieku niemowlęcym przyszłą skalę zaburzenia językowego.

9 kwietnia b.r., w czasopismie naukowym 'Neuron' opublikowano wyniki najnowszych badań dotyczące zaobserwowanych zmian w mózgu. Okazało się, że u tych dzieci autystycznych, u których w późniejszym okresie życia język rozwijał się raczej normalnie, zaobserwowano podobną aktywność neuronową w rejonach mózgu odpowiedzialnych za język do tej, jaka ma miejsce u zdrowych dzieci. Natomiast, u niemowląt, u których język i komunikacja w późniejszym okresie życia była zaburzona, aktywności takiej w ogóle nie zaobserwowano. Zaznaczono, jak ważne jest to odkrycie dla świata autyzmu i nauki. W dłuższej perspektywie pozwoli to na wprowadzenie wczesnych terapii językowych i pracę z dzieckiem autystycznym już w wieku niemowlęcym.
Naukowacy przebadali 60 dzieci ze spektrum autystycznym oraz 43 dzieci normalnie rozwijajacych się, używając rezonansu magnetycznego jako narzędzia badawczego. Największe zmiany- aktywność neuronową lub jej brak zaobserwowano w rejonach kory skroniowej.
Wydaje się, że są to kolejne przełomowe i pozytywne dane, pozwalające podjąć lekarzom i rodzicom wczesną terapię i możliwie zminimalizować przyszłe problemy komunikacyjne u dziecka, u którego zdiagnozowano autyzm.
Link do artykułu zamieszczonego na naukowej stronie sciencedaily.com
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...