O autorze
Anglistka zafascynowana specyfiką i nauką języków (nie tylko obcych). Język to dla mnie nie tylko pisemny i ustny system wypowiedzi pozwalający wyrażać myśli i uczucia, to także komunikat obrazowy, oraz indywidualny styl życia, który demonstrujesz i określa Ciebie jako jednostkę. Szczególnie interesuje mnie związek języka z funkcjonowaniem mózgu.

natemat.katarzynafrak@gmail.com

Dramatyczny wzrost liczby niepełnosprawnych dzieci

5 maja b.r. przedstawiono w Waszyngtonie wyniki badań na temat 16% wzrostu liczby dzieci niepełnosprawnych w przeciągu ostatnich 10 lat. Co ciekawe, zmalała liczba dzieci fizycznie niepełnosprawnych, natomiast zanotowano wysoki wzrost liczby dzieci niepełnosprawnych umysłowo oraz tych z chorobami neurorozwojowymi.

Autorzy przytaczają wyniki badań. W latach 2009-2010 zanotowano ok. 6 milionów dzieci ze zdefiniowaną niepełnosprawnością, jest to liczba o niemal 1 milion większa w porównaniu z danymi z lat 2001-2002.

Dla celów tego naukowego eksperymentu, przebadano dzieci w wieku od 0-17 roku życia, prowadząc dokładny wywiad z rodzicami na temat umiejętności i zachowań ich dzieci. Sprawdzano, czy dzieci były poddane konkretnym terapiom oraz jakie umiejętności były zaburzone, czy wystapiły: astma, epilepsja, trudności w mowie, problemy z mięśniami, emocjami itd.

Zaburzenia podzielono na trzy grupy: fizyczne, neurorozwojowe/ związane ze zdrowiem psychicznym, lub inne. Wyniki wskazały na dość dramatyczny wzrost o 16,3% na przestrzeni 10 ostatnich lat. Co niepokojące, właściwie zanotowano niemalże dwukrotny wzrost dzieci w wieku do 6 roku życia ze zdefiniowaną chorobą neurorozwojową. Naukowcy nie wspomnieli o autyźmie, ale autorzy artykułu podejrzewają, że wzrost liczby dzieci niepełnosprawnych umysłowo może być powiązany z coraz wyższym stopniem rozpoznawalności i diagnozy chorób takich, jak autyzm w stosunku do lat poprzednich.

oryginalny artykuł
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...